2
Najpoważniejszym problemem pożyczkodawcy jest zapewne nierzetelny dłużnik, czy brak spłaty zobowiązania razem z określonymi w normie warunkami. Wiele pań skarży się na realizacje komornicze na regionalnym rynku, ale czy nierzetelnym dłużnikom należą się w zespole jakiekolwiek przywileje? Problem nierzetelnego dłużnika mówi na świeżym rynku kredytowym oraz warto przez chwilę o nim podyskutować.

Comments

Who Upvoted this Story